لیست سرورها

سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
‎‫کانتر استرایک 1.6 تعداد نفرات 18-Match - ‎‫نوع سرور: Match
18 نفره
موقعیت سرور : ایران
پینگ بسیار عالی و پایین
sXe injected Anticheat
FastDL
مشاهده سرورهای فعال کلیک‬‎


کانتر استرایک 1.6 تعداد نفرات 20-Match - ‎‫نوع سرور: Match
20 نفره
موقعیت سرور : ایران
پینگ بسیار عالی و پایین
sXe injected Anticheat
FastDL
مشاهده سرورهای فعال کلیک‬‎


‎‫کانتر استرایک 1.6 تعداد نفرات 24-Match - ‎‫نوع سرور: Match
24 نفره
موقعیت سرور : ایران
پینگ بسیار عالی و پایین
sXe injected Anticheat
FastDL
مشاهده سرورهای فعال کلیک‬‎


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.238.194.166) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution


زبان:

menu

menu